PODZIĘKOWANIE

Jesteśmy dumni z wrażliwej postawy Rodziców i Pracowników Przedszkola Miejskiego nr 33, którzy włączyli się do projektu pomocy bezpośredniej Szlachetnej Paczki. Wasze wyjątkowe zaangażowanie
w przekazywaniu darów pozwoliło nam pomóc jednej z rodzin potrzebującej wsparcia. Dzięki wspólnemu działaniu kolejna rodzina otrzymała mądrą pomoc.
DZIĘKUJEMY