Rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 186/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2023 r.w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/1614/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Zarządzenie Nr 186/2023

Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/1614/22