Kontynuacja wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Uprzejmie informuję, iż Rodzice i Opiekunowie prawni, którzy chcą, aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu są zobowiązani do pobrania, wypełnienia i złożenia w siedzibie przedszkola deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Niezłożenie deklaracji skutkuje koniecznością ponownego udziału w rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2023/2024