Zajęcia dodatkowe

W ramach oferty Przedszkole proponuje dzieciom w roku
szkolnym 2022/2023:

Zajęcia taneczne –1 x w tygodniu

Gimnastka korekcyjna we wtorki

Filharmonia 1x w mc (wtorek)

MOSIR zajęcia sportowe 2 x mc (czwartki) dla dzieci 6-letnich

Rytmika 2x w mc. (piątki)

Warsztaty plastyczne 1x w tygodniu grupy III i IV

Zajęcia w oparciu o innowacje Mały artysta, Ruch to zdrowie oraz Bajki- Utulanki