1,5% podatku dla Przedszkola Miejskiego nr 331,5% podatku dla Przedszkola Miejskiego nr 33

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Znajomi, Sympatycy, Przyjaciele… „Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego dla naszych dzieci”. Prosimy, przekażcie 1,5% podatku dla Przedszkola Miejskiego Nr 33 w Łodzi. Wystarczy w zeznaniu podatkowym formularza PIT  (np. PIT 37) wpisać w części: K- Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OOP)KRS -   0000270261

PRAWA DZIECKAPRAWA DZIECKA

Prawa dziecka w przedszkolu są priorytetem, dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami . Niejednokrotnie w przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące praw dziecka, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych .

Zmiana w stawce godzinowej za godziny pobytu w przedszkoluZmiana w stawce godzinowej za godziny pobytu w przedszkolu

Zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/2018/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego... (CZYTAJ WIĘCEJ)