PRAWA DZIECKA

Prawa dziecka w przedszkolu są priorytetem, dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami . Niejednokrotnie w przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące praw dziecka, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych . Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno – moralne.         
Od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieciom ich prawa. W przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych , w tym także w świat jego praw, w codziennej działalności dziecka, wykorzystując naturalne sytuacje. Niezastąpiona jest literatura dziecięca, która bawiąc dzieci jednocześnie je uczy
.