Dla rodziców

Aktualny numer konta Przedszkola: 38 1240 1037 1111 0011 0910 8475 Bank Pekao S.A
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka. Wpłacamy równą kwotę, która jest należna za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Rada Rodziców przy PM 33, aktualny numer konta : 26 1090 2705 0000 0001 5575 0149 Santander Bank Polska S.A. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

przewodniczący- p. Magdalena Orłowska

skarbnik- p. Karolina Wieczorek

sekretarz – p. Agnieszka Zdonek

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN-RADY-RODZICOW-PM-33-W-LODZI


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 33 91-817 ŁÓDŹ, Zielna 5

NIP 726-25-25-227 Regon 000219856 tel. 42 657-37-08 www. pm33.pl

e- mail: kontakt@pm33.elodz.edu.pl

Drodzy Rodzice!

Zachęcam do zapoznania się ze stroną przedszkola oraz warunkami lokalowymi i otoczeniem przedszkola

a także z naszą ofertą:

UWAGA RODZICE DZIECI TRZYLETNICH !

Proszę o dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu niżej wymienionych rzeczy, (podpisanych jego imieniem i nazwiskiem):

  • obuwia na zmianę na białej podeszwie, zapinanego na rzepy lub gumki,
  • worka na obuwie,
  • ubrania na zmianę (bieliznę, bluzki, spodenki/ spódniczki),
  • piżamki

Prosimy również o:

  • przygotowanie danych osób pełnoletnich, wskazanych przez rodziców do odbierania dziecka z przedszkola (konieczne do wypełnienia upoważnienie, które dostępne jest do pobrania na stronie przedszkola w zakładce „Dla Rodziców”
  • upewnienie się, czy w kartach są Państwa aktualne numery telefonów,
  • pozostawienie biżuterii dziecka w domu,
  • przekazanie nauczycielom ewentualnych, bieżących informacji na kartce z danymi dziecka i nazwą grupy (listy dzieci z nazwami grup znajdują się w szatni).

U nas dzieci 3-letnie leżakują. Posiadamy własną pościel. Systematycznie dbamy o jej stan czystości.

Inne ważne informacje:

Przedszkole nie zajmuje się zbiorowym ubezpieczeniem dzieci. Każdy rodzic, prawny opiekun, ubezpiecza dziecko indywidualnie.

Każdy w Państwa otrzyma indywidualny dostęp do systemu INDEKSIK, na którym znajdą Państwo informacje o jadłospisie, opłatach za przedszkole,oraz ogłoszenia dotyczące życia przedszkola.

Prosimy o dostarczenie kartki od lekarza z informacją o alergiach pokarmowych.

U nas są 3 posiłki
Śniadanie 8.30- 9.00
Obiad 11.30-12.00
Podwieczorek 14.00-14:30

W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze nasi nauczyciele:

• systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, które są realizowane w przedszkolu;

• zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;

• informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci;

• zachęcają rodziców do współpracy we wspieraniu osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzeniu trudności, na jakie natrafiają;

• zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.

Przyprowadzając dziecko 1 września prosimy ze względu na bezpieczeństwo (trwający stan pandemii) o obecność jednego rodzica!

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00- 17.00

Nauczycielka grupy oraz pomoc nauczyciela w grupie najmłodszej rozpoczynają pracę od godz.8.00. Jeśli przyprowadzą Państwo dziecko wcześniej, do godziny 8.00 będzie ono w grupie pracującej od godziny 6.00, a następnie od 8.00 rano będzie w swojej grupie.

Zapraszamy!

Katarzyna Sobczyk

Dyrektor PM33 w Łodzi