Historia

Przedszkole Miejskie nr 33 w Łodzi przy ul Zielnej 5 rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 1952/1953.

Powstało dla potrzeb nowego osiedla. Osiedle budowano z myślą o wygodzie mieszkańców
i dlatego wszystkie obiekty użyteczności publicznej mieszczą się w blokach mieszkalnych.
– Nasze Przedszkole również . Jest jednak JEDYNYM w naszym mieście przedszkolem,
które w wymiarach przedszkola wolno stojącego – wkomponowane jest w blok mieszkalny.
Przedszkole zajmuje cześć piwnic, parter i pierwsze piętro bloku mieszkalnego.
Od początku swego istnienia przedszkole było cztero oddziałowe .
Pierwszym kierownikiem placówki była pani Izabella Zieniewicz. Pierwsze lata istnienia placówki
były szczególnie trudne.
Brakowało sprzętu w wyposażeniu przedszkola, zabawek.
Duży wkład w urządzaniu placówki mieli rodzice. Przekazywali rośliny doniczkowe ,zabawki, książeczki , obrazy , zakładali hodowlę rybek akwariowych. Na rodziców zawsze można było liczyć w tym przedszkolu.
W roku 1969 budynek, w którym mieści się przedszkole został otynkowany. Wykonano generalny remont placówki .
Po przejściu na emeryturę pani Izabelli Zieniewicz , dyrektorem przedszkola w roku 1972 została
pani Elżbieta Gromada. Kierowała placówką do roku 1978.
Po niej objęła to stanowisko pani Krystyna Kardas.
W roku 1972. placówka została wyznaczona na placówkę ćwiczeń dla potrzeb słuchaczy
Studium Wychowania Przedszkolnego.
Było to dla przedszkola wielkie wyróżnienie i uznanie za dotychczasową działalność.
Od roku 1985 do 2006 placówka była miejscem ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
W roku 1990 dyrektorem przedszkola została pani mgr Zdzisława Smak-Kierus .
Od tego roku w placówce wiele się zmieniło .przeprowadzone zostały kolejne remonty:
szatni łazienek, kuchni ,klas.
Placówka została wyposażona w nowy sprzęt audiowizualny, sportowy, komputerowy ,zabawki.
Od 2017 roku placówkę objęła pani mgr Dorota Nożewska.

W roku 2022 na stanowisko dyrektora została powołana p. Katarzyna Sobczyk.

Staraliśmy się zapewniać różnorodne atrakcje dla naszych wychowanków i ich rodzin.
Wychodziliśmy również z inicjatywą współpracy do szerszego środowiska np.
– Organizowaliśmy rozgrywki sportowe dla rodzin na terenie przedszkola
jak również między zaprzyjaźnionymi Przedszkolami w naszej dzielnicy.
– Współorganizowaliśmy Turniej Tańca Towarzyskiego dla Przedszkolaków -IV edycje
-Od 11-tu lat przedszkole nasze organizuje konkurs plastyczny dla przedszkolaków
o zasięgu ogólnopolskim.
– Wiele pikników i imprez plenerowych z udziałem rodziców,
– uczestniczyliśmy w imprezach masowych organizowanych przez nasze miasto.
– Jako jedyne przedszkole w Łodzi braliśmy udział w I Festiwalu Nauki i Sztuki
organizowanym przez łódzkie uczelnie wyższe

Mając na względzie wszechstronny rozwój naszych wychowanków stale współpracujemy –
– z Uniwersytetem Łódzkim pod kątem promocji zdrowia
– z Poradnią Rehabilitacyjną dla dzieci przy ul. Sojczyńskiego
– z Poradnią Psychologiczo- Pedagagogiczną
– z V Komisariatem K M P w ramach programu „ Bezpieczne miasto.”
– z VI Biblioteką Publiczną przy ul.Marynarskiej
– z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
– ze Szkołami Podstawowymi 58 .45 153
– z innymi przedszkolami

Nasi wychowankowie są laureatami wielu konkursów o zasięgu
nie tylko regionalnym, ale także ogólnopolskim
i międzynarodowym
– plastycznych,
– śpiewaczych ,
– recytatorskich ,
– teatralnych,
– wiedzowych

Do chwili obecnej na terenie przedszkola i często poza nim odbywa się wiele imprez
o charakterze rodzinnym -pikniki jesienne , wspólne wigilie , choinka ,
rodzinne rozgrywki sportowe , dzień babci i dziadka, majówki,
wspólne wycieczki autokarowe poza miasto .
Oprócz wspaniałej i dobrze wykształconej 8-osobowej kadry pedagogicznej ,
pracuje w naszym przedszkolu cudowny personel pomocniczy.
Panie woźne , kucharki, intendent, panowie z obsługi na każdym kroku są do dyspozycji
Nade wszystko cenimy sobie jednak zaangażowanie w życie naszej placówki rodziców wychowanków.
Od wielu już lat utwierdzają nas w przekonaniu że zawsze możemy na nich liczyć.
A i oni chyba mają do nas zaufanie bo już od ponad 65-ciu lat
powierzają w nasze ręce największy skarb jaki posiadają – swoje dzieci.