Pracownicy

Kadrę stanowi zespół oddanych dzieciom ludzi –
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, specjaliści: logopeda oraz psycholog.

wychowania przedszkolnego
– nauczania początkowego zintegrowanego
– pedagogiki wspierającej
– pedagogiki opiekuńczo wychowawczej
– reedukacji
– gimnastyki korekcyjnej
– logopedii