Kontakt

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 33
ul. Zielna 5
91-817 Łódź
tel./fax (42)-657-37-08

e-mail: kontakt@pm33.elodz.edu.pl
tel: 501-311-542
adres skrytki ESP: /pm033_lodz/SkrytkaESP

Katarzyna Sobczyk- dyrektor kontakt@pm33.elodz.edu.pl

Małgorzata Gmaj – samodzielny referent ds. administracyjno-
gospodarczych m.gmaj@pm33.elodz.edu.pl

Paulina Zalepa, nauczycielka gr. III p.zalepa@pm33.elodz.edu.pl

Anna Wolska, nauczycielka gr. II a.wolska@pm33.elodz.edu.pl

Beata Woźniak- Bilska- nauczycielka, gr. I, zastępca dyrektora b.wozniak-
bilska@pm33.elodz.edu.pl


Agnieszka Romanowska- nauczycielka,
gr.IV a.romanowska@pm33.elodz.edu.pl

Monika Znyk- Mikołajczyk, nauczycielka gr III
m.mikolajczyk@pm33.elodz.edu.pl

Anna Ledzion, nauczycielka gr IV
a.ledzion@pm33.elodz.edu.pl

Karolina Klatkowska, logopeda k.klatkowska@pm33.elodz.edu.pl

Joanna Kulig, pedagog specjalny, nauczycielka zajęć rewalidacyjnych
j.kulig@pm33.elodz.edu.pl

Julia Stolarz, psycholog
j.stolarz@pm33.elodz.edu.pl

Paulina Miłoch
Inspektor Ochrony Danych

p. Monika Słupecka
Zastępca IOD

kontakt: iod.pm33@cuwo.lodz.pl