O nas

Przedszkole Miejskie nr 33 w Łodzi przy ul Zielnej 5 rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 1952/1953.

Powstało dla potrzeb nowego osiedla. Osiedle budowano z myślą o wygodzie mieszkańców
i dlatego wszystkie obiekty użyteczności publicznej mieszczą się w blokach mieszkalnych.
– Nasze Przedszkole również, zajmuje cześć piwnic, parter i pierwsze piętro bloku mieszkalnego.
Od początku swego istnienia przedszkole było cztero oddziałowe .
Pierwszym kierownikiem placówki była pani Izabella Zieniewicz.

Pierwsze lata istnienia placówki były szczególnie trudne.
Brakowało sprzętu w wyposażeniu przedszkola, zabawek.
Duży wkład w urządzaniu placówki mieli rodzice. Przekazywali rośliny doniczkowe ,zabawki, książeczki , obrazy , zakładali hodowlę rybek akwariowych. Na rodziców zawsze można było liczyć w tym przedszkolu.
W roku 1969 budynek, w którym mieści się przedszkole został otynkowany. Wykonano generalny remont placówki . Po przejściu na emeryturę pani Izabelli Zieniewicz , dyrektorem przedszkola w roku 1972 została pani Elżbieta Gromada. Kierowała placówką do roku 1978.
Po niej objęła to stanowisko pani Krystyna Kardas.
W roku 1972. placówka została wyznaczona na placówkę ćwiczeń dla potrzeb słuchaczy
Studium Wychowania Przedszkolnego.
Było to dla przedszkola wielkie wyróżnienie i uznanie za dotychczasową działalność.
Od roku 1985 do 2006 placówka była miejscem ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
W roku 1990 dyrektorem przedszkola została pani mgr Zdzisława Smak-Kierus .
Od tego roku w placówce wiele się zmieniło .przeprowadzone zostały kolejne remonty:
szatni łazienek, kuchni ,klas.
Placówka została wyposażona w nowy sprzęt audiowizualny, sportowy, komputerowy ,zabawki.
Od 2017 roku placówkę objęła pani mgr Dorota Nożewska.

W roku 2022 na stanowisko dyrektora została powołana p. Katarzyna Sobczyk.

Dzięki współpracy z łódzką fundacją KOCHAM ŻYCIE cały personel PM 33 miał możliwość uczestniczyć w szkoleniu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. Dzięki profesjonalnemu przekazaniu wiedzy i paktyki wszyscy wiemy jak postąpić i zadziałać nagłym wypadku. Bezpieczeństwo Naszych dzieci jest dla nas najważniejsze.

Zapewniamy różnorodne atrakcje dla naszych wychowanków i ich rodzin. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym organizując wiele piknikników między innymi piknik Rady Osiedla, okolicznościowe spotkania z pensjonariuszami domu Seniora. Dzięki takim spotkaniom dajemy możliwość spędzenia wspólnie czasu, oraz wiele radości tym dużym i małym mieszkańcom. Przecież wiemy, że nie ma nic cenniejszego niż uśmiech na twarzy każdego z nas.
Przedszkole nasze organizuje:

-zbiórkę kasztanów

-zbiórkę nakrętek

-zbiórkę karmy dla zwierząt łodzkiego schroniska

-zbiórkę dla Fundacji Małgorzty Niemczyk „Podziel się wigilją” Akcja charytatywna, której celem jest pomoc rodzinom z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnościami oraz dziećmi dotkniętymi chorobą .

Mając na względzie wszechstronny rozwój naszych wychowanków współpracujemy –
– z Poradnią Rehabilitacyjną dla dzieci przy ul. Sojczyńskiego
– z Poradnią Psychologiczo- Pedagagogiczną nr 2
– z V Komisariatem K M P w ramach programu „ Bezpieczne miasto.”
– z VI Biblioteką Publiczną przy ul.Marynarskiej
– z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
– ze Szkołami Podstawowymi 58, 45,153
– z innymi przedszkolam
Oprócz wspaniałej i dobrze wykształconej kadry pedagogicznej , w naszym przedszkolu pracuje cudowny personel pomocniczy.
Panie kucharki, pomoc nauczyciela, samodzielny referent, panie woźne, pan rzemieślnik.
Nade wszystko cenimy sobie jednak zaangażowanie w życie naszej placówki rodziców wychowanków.
Od wielu już lat utwierdzają nas w przekonaniu że zawsze możemy na nich liczyć.

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 33 W ŁODZI.

Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 17.00

Położenie:

Przedszkole usytuowane jest w na osiedlu Bałuty przy ulicy
Zielnej 5 , prostopadłej do ulicy Wojska Polskiego. Przedszkole znajduję się w bloku, który jest ogrodzony oraz posiada własny ogródek i plac zabaw.
Przedszkole ma do dyzpozycji 4 sale zabaw, osobną salę gimnastyczną, gabinet specjalistyczny:
terapeutyczno- logopedyczny oraz zaplecze kuchenne, w którym przygotowywane są smaczne i zdrowe posiłki dla dzieci.

 W pobliżu znajdują się min.:

* Szkoła podstawowa nr: 153, 58, 105, 81
* Dom Kultury Litzmannstadt Ghetto
* Biblioteka Publiczna
* MOSiR Łódź
* Park Ocalałych
* Park Szarych Szeregów
* Park Staromiejski
* Park Helenów
* V Komisariat Policji
* KS Budowlani Łódź