Oferta

OFERUJEMY:

√  zdrowe posiłki

√  uwzględniamy indywidualne wymagania żywieniowe – alergie pokarmowe

√  dużą porcję ruchu każdego dnia

√  udział w wielu konkursach

√  liczne wycieczki i udział w przedstawieniach teatralnych

√  liczne atrakcje z udziałem dzieci i ich rodzin na terenie placówki i poza nią

POBYT DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU –
TO WIELKA SZANSA NA SUKCES W SZKOLE

Zdolność do uczenia rozwija się najszybciej w pierwszych latach życia. Około 50% możliwości dziecko nabywa w wieku przedszkolnym, a następne 30% rozwija się w wieku wczesnoszkolnym.

Pobyt dziecka w przedszkolu ma bardzo korzystny wpływ na jego rozwój. Przebywa ono w naturalnym i profesjonalnie przygotowanym środowisku, co sprzyja poznawaniu i rozumieniu otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez działanie oraz rozwojowi emocjonalnemu

W przedszkolu maluch uczy się wszystkiego i nabiera motywacji, ponieważ inne dzieci już to potrafią albo też się uczą, przez co nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. Uczy się też współdziałania w grupie, czego zwykle w domu nie można zapewnić. Przedszkole spełnia także bardzo istotną funkcję osiągnięcia przez dziecko tzw. dojrzałości szkolnej, polegającej na próbach czytania i pisania, koncentrowania się w czasie zajęć, poznawania i stosowania obowiązujących granic, odpowiedniego reagowania na polecenia, zakazy i nakazy. Dziecko poznaje również siłę motywacji i nagradzania oraz rozumie konsekwencje negatywnych zachowań.Dzieci z naszego Przedszkola:


√ z łatwością wkraczają w nowy etap edukacji jakim jest szkoła

√ są dobrze przygotowane do życia w szkole

√ mają doświadczenie w braniu udziału w konkursach,

przedstawieniach, rozgrywkach sportowych