Programy

W roku szkolnym 2023/2024 programem zatwierdzonym przez radę Pedagogiczną jest pozycja „Zabawy z porami roku”-dr Lewkowicz Iwona , dr Tworkowska-Baraniuk Anna oraz program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli-M. Appel

W naszym przedszkolu:

–realizujemy podstawę programową zgodnie z wymaganiami MEiN, w oparciu o najlepsze programy.

–realizujemy programy edukacyjne, promujące zdrowie oraz ekologię m.in.: „ Czyste powietrze wokół nas”,

–zachęcamy dzieci do działań artystycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik, narzędzi i materiałów rozwijając wyobraźnię i ekspresję twórczą

–w poszerzonym zakresie rozwijamy sprawność fizyczną dzieci codziennie prowadząc gry i zabawy ruchowe na sali gimnastyczne j iw ogrodzie przedszkolnym Realizujemy innowacje nauczycieli:

–rozwijającą aktywność ruchową „Ruch to zdrowie”

– rozwijającą zdolności plastyczne „Mały artysta”

– pełniącą funkcję terapeutyczną z zakresu bajkoterapii „Bajki –utulanki”