Programy

W roku szkolnym 2019/ 2020 wiodącym programem zatwierdzonym przez radę Pedagogiczną
jest pozycja „Zabawy z porami roku” E. Kalinowskiej i B. Szuchalskiej.

W naszym przedszkolu:

– realizujemy podstawę programową zgodnie z wymaganiami MEiN, w oparciu o najlepsze programy.

– realizujemy programy edukacyjne, promujące zdrowie oraz ekologię m.in.:
„Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo , Tato, wolę wodę!”

– zachęcamy dzieci do działań artystycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik,
narzędzi i materiałów rozwijając wyobraźnię i ekspresję twórczą

– w poszerzonym zakresie rozwijamy sprawność fizyczną dzieci
codziennie prowadząc gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym

Realizujemy innowacje nauczycieli:

– ruchowe „Ruch to zdrowie”

– plastyczne „Mały artysta”

– bajkoterapii „Bajki – utulanki”

– logopedyczne