Rekrutacja

OFERTA REKRUTACYJNA 2023/2024


  1. Zarządzenie Nr 186/2023 – Harmonogram Rekrutacji
  2. Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli
  3. Komunikat o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór prowadzony jest na wolne miejsca za pomocą systemu elektronicznego w dniach od 05.04.2023 do 20.04.2023 do godz.15.00.  

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 

05.04.2023 – 20.04.2023, do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

05.04.2023 – 25.04.2023, do godz. 15.00– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów 

12.05.2023, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji 

12.05.2023 – 19.05.2023, do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola 

26.05.2023, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola od nowego roku szkolnego 

Wszystkie wymienione etapy są widoczne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. System podpowie Państwu, co należy zrobić na każdym etapie – szczególnie zwracamy uwagę na etap wprowadzania danych i dodawania załączników. 

1.Wszystkie załączniki należy zeskanować i podłączyć pod system – tak jak podłączane są załączniki do wiadomości mailowych. Jeśli będzie kłopot z podpięciem załącznika – może to oznaczać, że jest zbyt duży format zdjęcia. W tym przypadku należy pomniejszyć wielkość załącznika. Rekomenduje się skany dokumentów – wielkość ich jest odpowiednia do możliwości programu rekrutacyjnego.

2.Proszę pamiętać o potwierdzeniu woli w systemie elektronicznego naboru w dniach 12-19.05.2023 – brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu. W przypadku pytań proszę kontaktować się mailowo- kontakt@pm33.elodz.edu.pl

Wszystkie dokumenty (tj. wniosek i załączniki) w formie papierowej trzeba będzie przynieść do Dyrektora Przedszkola po zakończeniu rekrutacji, tj od 29.08- 31.08. 2023

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdują się w:

Uchwała Rady Miejskiej z 12 stycznia 2022r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024