Rekrutacja

OFERTA REKRUTACYJNA 2024/2025


1. Zarządzenie Nr 152/2024 – Harmonogram Rekrutacji

2. Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór prowadzony jest na wolne miejsca za pomocą systemu elektronicznego w dniach od 02.04.2023 do 17.04.2023 do godz.15.00.

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 

02.04.2024 – 17.04.2024, do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

02.04.2024 – 22.04.2024, do godz. 15.00– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów 

08.05.2024, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji 

08.05.2024 – 17.05.2024, do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola 

24.05.2024, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola od nowego roku szkolnego 

Wszystkie wymienione etapy są widoczne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. System podpowie Państwu, co należy zrobić na każdym etapie – szczególnie zwracamy uwagę na etap wprowadzania danych i dodawania załączników. 

1.Wszystkie załączniki należy zeskanować i podłączyć pod system – tak jak podłączane są załączniki do wiadomości mailowych. Jeśli będzie kłopot z podpięciem załącznika – może to oznaczać, że jest zbyt duży format zdjęcia. W tym przypadku należy pomniejszyć wielkość załącznika. Rekomenduje się skany dokumentów – wielkość ich jest odpowiednia do możliwości programu rekrutacyjnego.

2.Proszę pamiętać o potwierdzeniu woli w systemie elektronicznego naboru w dniach 08-17.05.2024 – brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu. W przypadku pytań proszę kontaktować się mailowo- kontakt@pm33.elodz.edu.pl

Wszystkie dokumenty (tj. wniosek, załączniki i oświadczenia potwierdzające kryteria) w formie papierowej trzeba będzie przynieść do Dyrektora Przedszkola po zakończeniu rekrutacji, tj od 17.06.2024-28.06.2024

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdują się w:

Uchwała Rady Miejskiej z 12 stycznia 2022r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025