Unicef

Przedszkole Miejskie nr 33 jest objęte programem UNICEF, którego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Zadania z tego programu obejmują następujące działania:

  • poprawę usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli,
  • zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców,
  • zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów
    uchodźców (+ wyposażenie stacjonarne dla nauczycieli)