Zajęcia dodatkowe

W ramach oferty Przedszkole proponuje dzieciom w roku szkolnym 2021/2022:

  • Zajęcia taneczne –1 x w tygodniu
  • Warsztaty plastyczne 1x w tygodniu grupy III i IV
  • Zajęcia w oparciu o innowacje Mały artysta, Ruch to zdrowie oraz Bajki- Utulanki